16 Şubat 2009 Pazartesi

TÜRKMEN KÖYÜ GEÇMİŞİ

MUHTARLARIMIZ

2 0 0 9 ; Necdet TÜRKMEN

2 0 0 4 ; Necdet TÜRKMEN

1 9 9 9 ;Cemal ÜSTÜNBAŞ

1 9 9 4 ;Cemal ÜSTÜNBAŞ

1 9 8 9 ;Ramazan ÖZKAN

11 Şubat 2009 Çarşamba

TÜRKMEN KÖYÜ MUHTARI İLETİŞİM


Türkmen Köyü Muhtari İletisim
Muhtar
Necdet TÜRKMEN
Tel No
0 368 663 51 73-0368 613 22 62
Cep No
0 538 200 03 78
İmamı
Yücel SEMİZ
Nüfusu
56 (2000 Yılı)
Mahalle
Türkmen (Merkez),Dümen,Kalender, Höbürköy, Şıhköy

türkmen köyü

Resim Ekle

Sinop Adı Nerden Geliyo?Sinop adının ilk kez nereden türediği ve son biçimini nasıl aldığı üzerinde çok şeyler söylenmiş, değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bu söylenti ve yazılı yorumlar zamanla çoğalmış, birkaç harf değişikliği ile birbirine benzer sözcükler ortaya çıkmıştır.

Bu adlar kitaplara, dergilere ve gazetelere geçmiş, halk dilinde de konuşulduğuna göre buraya alacağız. Şimdi bunların bazılarını sıralayalım:

1. Sinope Irmak Tanrısı Osopos'un güzeller güzeli kızıymış. Rivayete göre mutlu bir hayatı varmış. Birgün Tanrılar Tanrısı Zeus kendisini görmüş ve o anda aşık oluvermiş. Zeus bu, gönlünü kaptırdığını elde etmek için yapmadığı üçkağıtçılık yokmuş . Ama Sinope, Zeus'un bile başını döndürecek bir güzellikteymiş. Eli ayağı, dili dudağı dolaşmış Tanrılar Tanrısının, Sinope'ye aşkına karşılık her istediğini yapacağını söylemiş. Korku içindeki genç kız, kendisine dokunmamasını, kız oğlan kız almak istediğini söylemiş heybetli Zeus'a. Tanrılar Tanrısı, sözüne sadık kalmış ve Sinope'yi alıp en sevdiği yerlerden olan Karadeniz'in cennete benzeyen yemyeşil kıyılarına bırakmış. (Yani bugün Sinop ilimizin bulunduğu yere)

2. Sinop'un ilk kez Hititçe Sinova adı ile anıldığını Hitit kaynaklarından öğreniyoruz.

3. Prof. Yusuf Kemal Tengirşenk'in eşi Nazlı Tengirşenk, Sinop Halkevi yayınlarından Dıranaz dergisinde "American Journal of Phylology" adli, David M. Robinson'ın yapıtından çevirilerinde, Sinop adinin Asurların ay ilâhı olan "Sin"den geldiğini bildirmektedir.

4. Bazı kaynaklar Sinop adının ilk söylenişini Sinavur olarak ileri sürmektedir.

5. M.Ö. 200 yıllarında yaşayan Skymnos, şiirlerinde Sinop adının Sinope adlı bir Amazon kraliçesinin adından geldiğini dile getirir.

6. Suyun göğsü anlamında Farsça (Sine-i âb) dan Sınap şekline çevrilmiş ve böyle konuşulmuş deniliyor.

Yukarıda belirtilen yazılı ya da sözlü görüşlere bakılırsa Sinop adında başta (S) harfi ortaktır. İkinci sırada ortak harf (I) seslisidir. Yalnız birinde (E) seslisi vardır. Üçüncü harf (N) hepsinde yine ortaktır. Diyebiriz ki; öteden beri Sinop adında bu (S=I=N) harfleri bugünkü şekli ile yerlerini korumaktadır. Hemen hepsinde (S-I-N) harflerinin sonunda çeşitli ekler görüyoruz.

Ayancık Tarihi


İlçemizin tarihi ilk çağlara kadar uzanmaktadır.Tarihte ilçemizde ilk faaliyet gösteren kavimler paflogonyalılar,amazonlar,akalar ve dorlardır.İlk çağda paflogonya batı karadenizdeBiritinya,Pontusya, ve galatya arasında kalan yerlerdir.

Pafogonyalılar bu yerde bilinen ilk yerli halk topluluğudur.M.Ö.1200 yıllarına kadar Etiler’e bağlı olarak yaşamışlar ve onların koruması altında kalmışlardır. Ayancık ve çevresi 11.yüzyılın sonlarına doğru ilk kez Danışmentoğullarının eğemenliğine girmiştir.Bu bölge 1204 te Anadolu Selçuklularının,1259 da Pervaneoğullarının,1292 de Candaroğullarının eline geçmiştir.

1460 yılında Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferine giderken Sinop ve çevresini Osmanlı Devletine bağlamıştır.Tanzimat devrine kadar Ayancık ve çevresi kastamonu’ya bağlı dört kadılıktan birinin yönetimi altında kalmıştır.

Tanzimat fermanı ile başlayıp daha sonrada devam eden yenileşme faaliyetleri sırasında Ayancık ve çevresi ilçe yönetimi kurulması düşünülmüştür.İlçe merkezi olarak Türkeli ilçesine bağlı Ayazköyü kabul edilmiştir.


Ayancığın ve ayancık çayının doğusundaki yerleşim birimlerinide sahip olan Şükrüoğulları 1860 yıllarda çaylıoğulları ile anlaşıp ilçe merkezinin Ayancığa taşınmasını kendi yararları ile uygun görmüşler ve 1860’lı yıllarda bir değirmen ve birkaç önemsiz yapıdan oluşmuş küçük bir yer olan Ayancık,zaman içinde büyüyerek resmi kurumlarınıda meydana getirmiştir.


Ve hızlıca gelişme göstermiştir. Alman ve Belçika sermayeli kereste fabrikasının 1929 yılında faaliyete girmesi, ayancığın ekonomisine büyük katkı sağlamıştır.

Ayancık ilçesi,Cumhuriyetin ilanına kadar Kastamonu iline bağlı olarak kalmıştır.Cumhuriyet ilan edildikten sonra yapılan düzenleme ile Sinop iline bağlı olmuştur.

Türkmen Köyü RESİMLERİ